document.write("
"); document.write("
奋斗奋斗奋斗(117.32.145.*) 发表于:2011-9-17 15:00:34
"); document.write("
的全新电子商务平台。致力于为中国仪器仪表行业企业进行更精准的网络宣传和推广,为广大企业搭建功能全面的网上营销平台,使整个产业链的各个环节的沟通贸易简单
"); document.write("
"); document.write("
");